• Petra Veltyová

Po tichej pauze sa znova rozoznela hudba...

Aktualizováno: 2. čvc 2021

Meno Geišberg v kultúrnom svete snáď predstavovať netreba. Hudobný a divadelný talent sa v tejto rodine nedá poprieť. Preto sa teším, že som mala príležitosť po dlhej kultúrnej odmlke vidieť práve koncert Martina Geišberga. Podujatie bolo streamované v online podobe

z martinského Barmusea. Aj napriek tomu, že sa ho diváci nemohli zúčastniť naživo, sa Martinovi Geišbergovi podarilo vytvoriť príjemnú (až rodinnú) atmosféru. Počas koncertu odzneli piesne na želanie z online chatu, pomedzi to sa pravidelne divákom priateľsky prihováral. Počas hodiny a pol vytvoril pokojnú náladu (verím, že nielen v sále, ale aj

v domácnosti každého poslucháča).

Rozhodla som sa ho preto osloviť a zistiť, ako uňho prebieha tvorba či ako vníma aktuálnu situáciu v kultúre.


Ako ste sa dostali k hudbe?

Ako som sa dostal k hudbe? Skôr ako sa hudba dostala ku mne. (smiech) K hraniu som sa dostal postupne. Nebol to vôbec zámer, živiť sa hudbou. Nevychodil som ani ľudovú školu umení, čiže taká tá predstava rodičov, že raz budem hrať, bola márna. A potom neskôr som sa