• Facebook
  • Instagram

Nonsensus o.z. Sídlo: Súťažná 1112/2, 821 01 Bratislava


IČO: 52198260

Zapísaný v: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

sekcia Verejnej správy, odbor Všeobecnej vnútornej správy